• Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin sklepu internetowego https://ekoszycha.pl określa zasady zakupu, zwrotu i reklamacji produktów sprzedawanych za pośrednictwem Internetu. Sklep internetowy (zwany dalej „Sklep”) obsługiwany jest przez firmę Witold Filipunas NIP 5213458978, REGON 385900277, adres ul. Oliwska 3/14 03-316 Warszawa, tel. 796447299, email sklep@ekoszycha.pl
 2. Osoba (zwana dalej „Klientem”) składająca zamówienie w Sklepie oświadcza jednocześnie, że zapoznała się z warunkami Regulaminu i w pełni je akceptuje.
 3. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do Sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres email stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
 4. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, z włączoną możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.
 5. Strona internetowa Sklepu umożliwia zapisanie się do subskrypcji newsletterowej. Osoby (zwane dalej „Subskrybentami”), które wyraziły chęć otrzymywania newsletterów z informacjami o aktualnie dostępnych produktach w Sklepie i ich cenach będą otrzymywać odpowiednie informacje drogą mailową. Szczegóły subskrypcji zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

 1. Podane przez Klienta dane są wykorzystywane w celu realizacji składanych zamówień.
 2. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronie internetowej sklepu https://ekoszycha.pl Zamówienie staje się wiążące w momencie podania wszystkich niezbędnych do wykonania umowy danych oraz potwierdzenia przyjęcia do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży.
 3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą mailową automatycznie wygenerowane potwierdzenie otrzymania zamówienia przez sklep. W potwierdzeniu zawarte będą dane Klienta wskazane w formularzu zamówienia, jak również warunki sprzedaży. Otrzymanie niniejszego potwierdzenia nie skutkuje zawarciem umowy, dokumentuje jedynie fakt otrzymania go przez sklep.
 5. Sklep zastrzega sobie warunek przyjęcia zamówienia, nie jest zobowiązany jednak do zawarcia umowy na podstawie zamówienia. Zawarcie umowy powstaje dopiero wtedy, gdy wysyłka zamówionego towaru została zrealizowana.
 6. Jeżeli zamówiony przez Klienta towar jest dostępny, czas dostarczenia towaru na podany w zamówieniu adres będzie wynosił do 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia. W sytuacji jednak, gdy Klient wybierze przedpłatę jako metodę płatności, realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu płatności na konto sklepu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach do 7 dni roboczych, o czym poinformuje odpowiednio wcześniej za pośrednictwem strony internetowej https://ekoszycha.pl, telefonicznie lub mailowo.
 8. Zakupiony towar jest dostarczany pod adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem Inpostu.
 9. Koszty przesyłki pokrywa Klient. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sklep na swojej stronie https://ekoszycha.pl, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sklep.
 10. Koszt przesyłki uwzględniony na stronie obejmuje wyłącznie zamówienia realizowane na terenie Polski. W przypadku przesyłek zagranicznych nie obowiązuje darmowa wysyłka niezależnie od kwoty zamówienia. Koszt w każdym przypadku ustalany jest indywidulanie.
 11. Przy wyborze formy płatności "Za pobraniem", Klient zobowiązuje się do odebrania i opłaenia zamówienie w momencie jego odbioru. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki, zostanie obciążony kosztem przesyłki w obie strony.
 12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji złożonego zamówienia, zaś o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 13. Do momentu dokonania pełnej płatności, wysłane przez Sklep towary pozostają jego własnością.
 14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura przesyłana do Klienta w formie elektronicznej. Nie wystawiamy faktur VAT.

 

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny produktów znajdujących się na stronie Sklepu https://ekoszycha.pl są cenami z złotych polskich i są podane w kwocie brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT).
 2. Ceny produktów nie zawierają koszów dostawy. Koszty dostawy zależą od wyboru sposobu dostarczenia towaru do Klienta oraz wielkości i wagi zamówienia. Klient wybiera sposób dostawy w momencie składania zamówienia. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena produktów oraz koszty dostawy.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 6. Dostępne formy płatności:
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • Alior Raty

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym https://ekoszycha.pl są dostarczane z odpowiednimi dowodami zakupu.
 2. Reklamacje należy składać w następujący sposób:
  • drogą elektroniczną na adres: sklep@ekoszycha.pl
  • drogą pocztową na adres: Witold Filipunas, ul. Oliwska 3/14, 03-316 Warszawa
  • w każdym przypadku towar należy odesłać na adres Sklepu: ul. Oliwska 3/14, 03-316 Warszawa
 3. O ile nie będzie wskazane inaczej, kontakt telefoniczny wiąże się z powstaniem kosztów za połączenie telefoniczne po stronie Klienta. Wysokość opłat zgodna jest z cennikiem według stawki danego operatora.
 4. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu dostarczony przez Sklep np. faktura, wyciąg z konta lub karty kredytowej. W sytuacji, gdy reklamacja jest uzasadniona Klient otrzymuje zwrot kosztów poniesionych na zakup produktów razem z kosztami przesyłki (wg. najtańszej dostępnej opcji).
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z pracy firmy doręczającej, a także w sytuacji gdy Klient podał nieprawidłowy lub niedokładny adres.
 6. Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 dni poprzez pisemne oświadczenie. Termin dwutygodniowy rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru oraz nie wcześniej niż po wykonaniu przez Sklep obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy lub korespondencyjny Sklepu. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, znajdującego się pod wskazanym linkiem.
 7. Zwroty towarów należy wysyłać wyłącznie na adres: ul. Oliwska 3/14, 03-316 Warszawa.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w nienaruszonym opakowaniu a sam produkt nie może być używany - zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Produky muszą być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu by nie uległy zniszczeniu. 
 9. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 10. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków za transakcję zostanie dokonany na rachunek przypisany do karty płatniczej zamawiającego.
 11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić do Sklepu nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
 12. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od daty ich otrzymania w formie pisemnej.
 13. W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych poprzez stronę Sklepu https://ekoszycha.pl niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji, a okres 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Sklep reklamowanych towarów.
 14. W razie nieustosunkowania się Sklepu w terminie 14 dni, reklamację należy uznać za uzasadnioną.
 15. Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru od reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sklep.
 16. Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie zgodnej z najtańszą opcją przesyłki dostępną na stronie.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://ekoszycha.pl jest Witold Filipunas, ul. Oliwska 3/14, 03-316 Warszawa NIP 52113458978, REGON 385900277.
 2. Dane osobowe Klientów oraz Subskrybentów przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, a także w celu poprawnego wysyłania newsletterów do osób które wyraziły na to zgodę, z aktualnymi informacjami o produktach dostępnych w na stronie internetowej Sklepu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klient dokonujący zakupu poprzez stronę Sklepu https://ekoszycha.pl , wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej.
 2. Sklep zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Klientów w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zmianami).
 3. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Klienta.